Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ...  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ...
#1
[Image: 13098722141796077295_574_0.jpg]
phải nói hùi 12 rất hưng thu vói trò này, h nhìn lại thấy bọn náy tưởng tượng kinh thật não càng ngày càng phát triển [Image: 52.gif]

[Image: 1309871579602393185_574_0.jpg]
[Image: 13098715921690966450_574_0.jpg]
[Image: 1309871603963416542_574_0.jpg]
[Image: 1309871613499437135_574_0.jpg]
[Image: 13098716251060178099_574_0.jpg]
[Image: 13098716391673884670_574_0.jpg]
[Image: 1309871653419193991_574_0.jpg]
[Image: 13098716701882507276_574_0.jpg]
[Image: 13098716881921710792_574_0.jpg]
[Image: 1309871710273424281_574_0.jpg]
[Image: 13098717281415157711_574_0.jpg]
[Image: 1309871747158519668_574_0.jpg]
[Image: 13098717721890638802_574_0.jpg]
[Image: 1309871791740051183_574_0.jpg]
[Image: 13098718161322513115_574_0.jpg]
[Image: 1309871840211605****_574_0.jpg]
[Image: 13098718651936573378_574_0.jpg]
[Image: 1309871939168834554_574_0.jpg]
[Image: 1309871966868128465_574_0.jpg]
[Image: 13098719921224285958_574_0.jpg]
kết nhất pic này ;P ;P hại não vãi [Image: 19.gif]
[Image: 13098720261509015995_574_0.jpg]
[Image: 1309872106449136478_574_0.jpg]
[Image: 1309872144404697030_574_0.jpg]
[Image: 13098722361173066384_574_0.jpg]
facebook.com/tiensinh.vechai
  Trả lời
#2
wa' hay ! mjnh rất Hâm mộ
  Trả lời
#3
Hay quá!!!!!!!!!!!
  Trả lời
#4
haizzzz, sáng tạo thật nhưng mờ....
p/s: post ròi mà ta :S

[Image: coollogocom25792485.png]
  Trả lời
#5
độc đáo....bạn mình cũng có những tác phẩm như zậy nhưng chưa sáng tạo tới mức đó.hjhj
[FONT=&quot]Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.kaka:-bd[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
  Trả lời
#6
Tấm đầu rất chi là nghệ thuật nhỉ

Nước ta còn nghèo......dân ta phải tiếc kiệm.
Phải biết tăng thu..........giảm chi....và tích cực cầm nhằm!!

  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách