Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tức cảnh thànhn thơ / /^\ \

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tức cảnh thànhn thơ / /^\ \
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Cuộc đời thật lắm bất công
Ngồi không bị chửi , làm bài bị Sai ( coi nhà )
Ở không gấp giấy bị la
Bình thường thì chửi với la suốt ngày
Mở mắt thì giống trâu cày
Sáng ra đi học , tối khuya làm bài
Thời gian thì cứ bay bay
Học bài không nổi , lo mai khảo bài
Đọc tên :" Em Nguyễn Tuấn Tài "
Sao bài không học , 1 cho em chừa Sad(
Học về cứ phải dạ thưa
Gặp ba thì ậm ừa cho xong
Gặp mẹ thì chửi suốt ngày :
"Mày mau đi giặt đôi giày mày đi "
Cuộc đời Tài khổ , bây ơi
Đọc xong ai thích cho like đỡ buồn @@ !