Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [MF] Tổng hợp toàn bộ album BigBang từ trước tới nay

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [MF] Tổng hợp toàn bộ album BigBang từ trước tới nay
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[INDENT]
[Image: i26138_big-bang-since-2007.jpg]
Trích dẫn:Track List:

01. Intro (BIG BANG)
02. She Can’t Get Enough
03. Dirty Cash
04. 다음날 (The Next Day) [승리 Solo]
05. BIG BOY (T.O.P Solo)
06. 흔들어 (Shake It)
07. 눈물뿐인 바보 (A Fool’s Only Tear)
08. My Girl (태양 Solo)
09. La La La
10. This Love (G-Dragon Solo)
11. 웃어본다 (Trying To Smile) [대성 Solo]
[Image: i26140_bigbang.jpg]
Trích dẫn:Track List:
1.소개 (우린 빅뱅) / Intro (We Bang) - Big Bang
2.없는 번호 / A Number - Big Bang
3.아무렇지 않은 척 (T.O.P solo) (feat. 지은) / Big Bang (TOP solo) (feat. Ji Eun) - Big Bang
4.오, 내 아기 / Oh My Baby - Big Bang
5.항상 / Always - Big Bang
6.거짓말/Lie - Big Bang
[Image: i26142_big-bang.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1. Intro - Big Bang
2. Fool - Big Bang
3. But I Love You - Big Bang
4. Crazy Dog - Big Bang
5. Last Farewell - Big Bang
[Image: i26143_stand-up-big-bang.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1. Intro (Stand Up)
2. Haru haru (Day after day)
3. Heaven
4. That’s a good person
5. Lady
6. Oh my friend
[Image: i26144_bigbang-1103-1-full.jpg]
Trích dẫn:Track List:
1.Intro (Everybody Scream) - 모두 다 소리쳐 - Big Bang
2.Oh, Ah, Oh- 오, 아, 오 - Big Bang
3.Sunset Glow- 뷹은 노을 - Big Bang
4.Sparkling - 반짝반짝 - Big Bang
5.Strong Baby (Seung Ri Solo)- 승리솔로 - Big Bang
6.Foolish Love- 멍청한 사랑 - Big Bang
7.Wonderful - Big Bang
8.Haru Haru (Acoustic Version)- 하루하루 - Big Bang
9.Lies (Remix) - Big Bang
[Image: i26145_54636017201102151021031560779845427000.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Intro (Thank You & You) - Big Bang
2.Hands Up - Big Bang
3.Tonight - Big Bang
4.Somebody To Love - Big Bang
5.What Is Right - Big Bang
6.Cafe - Big Bang
[Image: i26146_for-20the-20world-20mini-20album.jpg]
Trích dẫn:Track List:
01. V.I.P Intro
02. B.I.G B.A.N.G
03. How Gee
04. Lie
05. So Beautiful
06. La La La
07. Together Forever
08. Always
[Image: i26147_with-u.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1. Intro - Big Bang
2. With U - Big Bang
3. Last Farewell - Big Bang
4. This Love - Big Bang
5. Mad About You - Big Bang
6. We Belong Together - Big Bang
7. Shake It - Big Bang
[Image: i26148_bigbang-number1-1.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1. "Intro" 1:12
2. "Number 1" 3:20
3. "Make Love" 3:37
4. "Come Be My Lady" 2:55
5. "Haru Haru" 4:16
6. "With U (English)" 3:01
7. "How Gee" 3:15
8. "Baby Baby (English)" 3:54
9. "So Beautiful (English)" 3:38
10. "Remember (English)" 3:22
11. "Heaven" 3:53
12. "Everything" 3:55
13. "Always (English)" 3:55
14. "Candle (Together Forever) (Japanese)" 4:02
[Image: i26149_090805060445-192-992.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1. My Heaven - Big Bang
2. Emotion - Big Bang
3. My Heaven (Club Remix) - Big Bang
4. Candle (Michitomo Remix) - Big Bang
[Image: i26150_bigbang-garagarago.jpg]
Trích dẫn:Track List:

01 Gara gara GO!!
02 Top Of The World
03 Stylish
[Image: i26152_big-bang-1st-japanese-album.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Intro (Thank You & You) - Big Bang
2.Hands Up - Big Bang
3.Tonight - Big Bang
4.Somebody To Love - Big Bang
5.What Is Right - Big Bang
6.Cafe - Big Bang
Album Let me hear your voice
[Image: i26153_idagsj.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Let Me Hear Your Voice (Acoustic Version) - Big Bang
2.Ora Yeah (オラ Yeah!) - Big Bang
3.Let Me Hear Your Voice (声をきかせて) - Big Bang
[Image: i26154_20100608-bigbang-459x465.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.내가 잘 말해 / Tell Me Goodbye - Big Bang
2.손들어 / HANDS UP - Big Bang
3.날 (리믹스) 안녕 말해 / Tell Me Goodbye (Remix) - Big Bang
[Image: i26160_tg.jpg]
Track List:

01.BEAUTIFUL HANGOVER
02.SOMEBODY TO LUV


[Image: i26161_20090813gdragon572.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Station 1 Year - G-Dragon
2.She's Gone - G-Dragon ft. . KUSH
3.What's Up - Nhiều Ca Sĩ
4.Korean Dream - G-Dragon ft. . Tae Yang
5.Gossip Man - G-Dragon ft. . Kim Gun Mo
6.Hello - G-Dragon ft. . Sandara
7.Butterfly - G-Dragon ft. . Jin Jung
8.Breathe - G-Dragon
9.Heartbreaker - G-Dragon
10.A Boy - G-Dragon
[Image: i26151_taeyang-minialbum-02.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Hot (Intro) - Tae Yang
2.Prayer feat. Teddy - Tae Yang
3.Watching Only You - Tae Yang
4.Criminal - Tae Yang
5.Baby I’m Sorry - Tae Yang
6.Make Love feat. Kush - Tae Yang
[Image: i26156_20100701-taeyang19.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Solar (Intro) - TaeYang
2.Superstar - TaeYang
3.Prayer - TaeYang ft. . Teddy
4.I'll Be There (ENG.) - TaeYang
5.Wedding Dress (ENG.) - TaeYang
6.Connection (ENG.) - TaeYang ft. . Bigtone
7.Move - TaeYang ft. . Teddy
8.Where U At - TaeYang
9.I Need A Girl - TaeYang ft. . G-Dragon
10.Only Look At Me - TaeYang
11.Take It Slow - TaeYang
12.I'll Be There (KOR.) - TaeYang
[Image: i26158_cover-278392626.jpg]
Trích dẫn:Track List:

1.Intro - G-Dragon ft. T.O.P
2.HIGH HIGH - G-Dragon ft. T.O.P
3.OH YEAH - Nhiều Ca Sĩ
4.Jibe Gajima (집에 가지마) - Nhiều Ca Sĩ
5.Baby Good Night - Nhiều Ca Sĩ
6.Ppeogigayo (뻑이가요) - Nhiều Ca Sĩ
7.Oh Mom - Nhiều Ca Sĩ
8.Angmong (Bad Dream) (악몽) - G-Dragon ft. T.O.P
9.Today Of All Days - T.O.P
10.What Do You Want Me To Do? - G-Dragon
11.Turn It Up - T.O.P
[Image: i26159_41443206.png]
Trích dẫn:Track List:

01 VVIP (TITLE)
02 어쩌라고 (What About Me) (TITLE)
03 창문을 열어 (feat.G-DRAGON) (Open the Window)
04 MAGIC
05 I KNOW (with 아이유)
06 WHITE LOVE
07 OUTRO (IN MY WORLD)
[Image: 77970369913202478914.png]

Trích dẫn:Pass Unrar: truyenky.vn


[/INDENT]