Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - xem phim online Hỗn Số Tử Thần - Knowing - (2009)

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: xem phim online Hỗn Số Tử Thần - Knowing - (2009)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Phim Lẻ Hỗn Số Tử Thần - Knowing

[Image: Knowing.2009.jpg]
Tóm Tắt Nội Dung:
Năm 1959, trong lễ khánh thành một trường trung học, các học sinh được giao nhiệm vụ vẽ suy nghĩ của mình về một thành thị trong mai sau. Khi mọi nỗ mực cảnh báo với chính quyền của John rơi vào những lỗ tai điếc, ông phải tự đứng ra để ngăn cản không cho những thảm họa diễn ra thêm nữa. Khi mọi nỗ mực cảnh báo với chính quyền của John rơi vào những lỗ tai điếc, ông phải tự đứng ra để ngăn trở không cho những thảm họa diễn ra thêm nữa. Khi mọi nỗ mực cảnh báo với chính quyền của John rơi vào những lỗ tai điếc, ông phải tự đứng ra để cản trở không cho những thảm họa diễn ra thêm nữa
Hay quá, đúng cái mình đang cần Thanks chủ thớt nhé