Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Bảo Đao Tầm Chủ - Hiệp Đao Thập Nhất Lang [Full 30/30]

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Bảo Đao Tầm Chủ - Hiệp Đao Thập Nhất Lang [Full 30/30]
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: hdtnluy81.png]
[Image: 10bcdd92a8235b0ee72204fc12899b24.jpg]
[Image: daotamchumw2-pic.jpg]

Thông tin phim
Tên phim: Bảo Đao Tầm Chủ - Cát Lộc Bảo Đao - Tiêu Thập Nhất Lang
Diễn viên: Chu Ân, Ngô Kỳ Long, Vu Ba, Mã Á Thư
Thể loại: Đài Loan TQ
Quốc gia: Phim Đài Loan TQ
Giới thiệu: Giang hồ du hiệp Tiêu Thập Nhất Lang trong lúc vô ý đã phát hiện ra được thanh Cát Lộc bảo đao đã thất lạc nhiều năm mà trong truyền thuyết đã nói đến, từ đó không những liên can tới cảnh tranh đấu trong giang hồ, mà còn kết giao với “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” Thẩm Bích Quân...

[Image: 26_1289504193.gif]
Code:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/7EM2Uep/HDaoTNhatL-1.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/K89yRDw/HDaoTNhatL-2.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/p48BHSm/HDaoTNhatL-3.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/xyrjUy6/HDaoTNhatL-4.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/Hd753fq/HDaoTNhatL-5.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/arVjcXH/HDaoTNhatL-6.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/8maj93u/HDaoTNhatL-7.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/5caXhQ2/HDaoTNhatL-8.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/GmWDU6t/HDaoTNhatL-9.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/7MGqkuy/HDaoTNhatL-10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/x9nWKUM/HDaoTNhatL-11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/HJQf5YX/HDaoTNhatL-12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/bhE7naK/HDaoTNhatL-13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/zgFHEjK/HDaoTNhatL-14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/2eNyUNf/HDaoTNhatL-15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/Uu3AHHF/HDaoTNhatL-16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/zGK3Y9P/HDaoTNhatL-17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/tnCZqMU/HDaoTNhatL-18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/Ys8sFQj/HDaoTNhatL-19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/NzUEyfy/HDaoTNhatL-20.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/wHcggcy/HDaoTNLang-21.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/pCpT8Pk/HDaoTNLang-22.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/c5yK92V/HDaoTNLang-23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/DveYYwH/HDaoTNLang-24.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/yy6kUey/HDaoTNLang-25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/n8FuANJ/HDaoTNLang-26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/za4gUx2/HDaoTNLang-27.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/MJrmg8y/HDaoTNLang-28.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/zkZUrwF/HDaoTNLang-29.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/Fabebtn/HDaoTNLang-30Het.avi
[Image: jq6az5.jpg]