Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Kim Đao Ngọc Ấn - Thief Of Honour - 20/20 [USLT]

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Kim Đao Ngọc Ấn - Thief Of Honour - 20/20 [USLT]
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: coverkimdaongocan.jpg]
[Image: kiemdaongocanjj9.jpg]

Tên tiếng Anh: Thief Of Honour
Số tập: 20
Giám chế: Vương Thiên Lâm
Diễn viên:
Trịnh Y Kiện
Trương Vệ Kiện
Lương Tiểu Băng
Trần Tuệ Nghi
Lưu Tích Minh
Lưu Mỹ Quyên
Lưu Ngọc Thúy
Lâm Y Kỳ
Lâm Tuấn Hiền
Phàn Diệc Mẫn
Ngô Khải Minh
La Lạc Lâm
Vương Vỹ
Lý Lệ Lệ
Lưu Giang
Bào Phương
Lâm Thượng Võ

Upload: hoangtubongma
Audio: US
Format: avi
Video size: 640x480

[Image: 26_1289504193.gif]
Code:
Fileserve
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/29eTyPT/KimDaoNgocAn01.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/fV7sRxG/KimDaoNgocAn02.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/b7yBBPN/KimDaoNgocAn03.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/8cN33gF/KimDaoNgocAn04.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/QpQWKTC/KimDaoNgocAn05.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/crJb8Pk/KimDaoNgocAn06.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/kSYzqMb/KimDaoNgocAn07.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/sg2sp4J/KimDaoNgocAn08.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/Kkav2DV/KimDaoNgocAn09.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/PYm3H6F/KimDaoNgocAn10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/u62rKB7/KimDaoNgocAn11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/yrc6PzN/KimDaoNgocAn12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/kj63VpC/KimDaoNgocAn13.avi
Tap 14  01 http://www.fileserve.com/file/25EDgq7/KDNA14.avi-0000.avi
        02 http://www.fileserve.com/file/dXPBX7s/KDNA14.avi-0001.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/BthVNSj/KimDaoNgocAn15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/RPqnpJm/KimDaoNgocAn16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/r6YzmjJ/KimDaoNgocAn17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/QunqrGc/KimDaoNgocAn18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/yfxBAZQ/KimDaoNgocAn19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/AKGgvQQ/KimDaoNgocAn20end.avi
Wupload
Tap 1:http://www.wupload.com/file/42003694/KimDaoNgocAn01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/42003702/KimDaoNgocAn02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/42003098/KimDaoNgocAn03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/42003846/KimDaoNgocAn04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/42006827/KimDaoNgocAn05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/42006843/KimDaoNgocAn06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/42007514/KimDaoNgocAn07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/42007734/KimDaoNgocAn08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/42003082/KimDaoNgocAn09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/42007993/KimDaoNgocAn10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/42003841/KimDaoNgocAn11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/42003088/KimDaoNgocAn12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/42007149/KimDaoNgocAn13.avi
Tap 14:01 http://www.wupload.com/file/42002803/KDNA14.avi-0000.avi
       02 http://www.wupload.com/file/42002825/KDNA14.avi-0001.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/42007075/KimDaoNgocAn15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/42010129/KimDaoNgocAn16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/42006320/KimDaoNgocAn17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/42002719/KimDaoNgocAn18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/42008009/KimDaoNgocAn19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/42007066/KimDaoNgocAn20end.avi
[Image: jq6az5.jpg]