Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Ngoại ngữ


Hello PluginLibrary!

This is a sample PluginLibrary Plugin (which can be disabled!) that displays this message on all pages.

...and this is the hellopl_example template.


Diễn đàn 'Ngoại ngữ'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
Tiếng Anh
Chủ đề: 881  //  Bài viết: 1,239
881 1,239 Sắp xếp lịch học tiếng an...
, 11:31 AM, Linhlinh226
Tiếng Pháp
Chủ đề: 39  //  Bài viết: 41
39 41 Những điều thú vị nhất về...
07-06-2021, 09:42 AM, Quốc Đại
Tiếng Nhật
Chủ đề: 444  //  Bài viết: 450
444 450 Cách học tiếng nhật nhanh...
07-06-2021, 09:46 AM, Quốc Đại
Tiếng Hoa - Tiếng Trung
Chủ đề: 58  //  Bài viết: 62
học tiếng hoa, học tiếng trung quốc, tự học tiếng hoa, tiếng hàn tiếng trung, tiếng tàu, tự học, giao tiếp, ngôn ngữ, tiếng hoa giao tiếp, tiếng hoa online, tiếng hoa nâng cao, từ điển tiiếng hoa, học từ vựng, dịch tiếng hoa
58 62 Tầm quan trọng của dịch t...
07-07-2021, 04:28 AM, Quốc Đại
Tiếng Hàn
Chủ đề: 217  //  Bài viết: 223
217 223 Cách học tiếng Hàn hiệu q...
07-07-2021, 04:21 AM, Quốc Đại
Ngoại ngữ khác
Chủ đề: 20  //  Bài viết: 20
20 20 SAU 1 KHOÁ HọC ANH VĂN GI...
03-18-2019, 02:58 AM, tata_nguyen

Ngoại ngữ
Chủ đề / Tác giả Trả lời Lượt xem Đánh giá Bài cuối [Tăng đần]
    0 1
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
1 phút cách đây
Bài cuối: Bích Dương
    0 4
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
37 giờ cách đây
Bài cuối: Bích Dương
    0 11
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
, 03:24 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 9
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
, 02:48 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 8
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
, 02:28 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 23
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-23-2021, 03:09 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 12
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-23-2021, 02:42 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 8
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-23-2021, 02:20 AM
Bài cuối: Bích Dương
    5 4,096
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 01:41 PM
Bài cuối: Amero
    9 3,985
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 01:40 PM
Bài cuối: Amero
    0 16
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 05:12 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 12
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 04:55 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 17
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 02:44 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 10
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 02:34 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 7
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-22-2021, 02:07 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 23
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-21-2021, 02:55 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 13
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-21-2021, 02:33 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 12
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-21-2021, 02:08 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 22
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-20-2021, 03:45 AM
Bài cuối: Bích Dương
    0 18
 • 0 Vote(s) - 0 vượt quá 5 sao
07-20-2021, 03:23 AM
Bài cuối: Bích Dương

Đi tới chuyên mục:

Đang xem chuyên mục: Bích Dương, 1 Khách(s)