Chòm sao nào dù ghen tị cũng ko bày tỏ ra mặt - Ai đã đăng?
Options

Chòm sao nào dù ghen tị cũng ko bày tỏ ra mặt - Ai đã đăng?