Tên các cơ quan nội tạng bằng tiếng Nhật - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Tên các cơ quan nội tạng bằng tiếng Nhật - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Ngoại ngữ (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=106)
+---- Diễn đàn: Tiếng Nhật (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=134)
+---- Chủ đề: Tên các cơ quan nội tạng bằng tiếng Nhật (/showthread.php?tid=204579)Tên các cơ quan nội tạng bằng tiếng Nhật - phannhung - 01-24-2017

Xem thêm:
Học tiếng Nhật hiệu quả cùng Akira
Những cách học tiếng Nhật cho người học tiếng Nhật ở mọi trình độ
Bí quyết để tự học tiếng Nhật ở nhà mà vẫn đạt kết quả cao trong kì thi năng lực tiếng Nhật


1. 気管 きかん kikan Khí quản

2. 食道 しょくどう shokudou Thực quản

3. 肺 はい hai phổi

4. 肝臓 かんぞう kanzou gan

5. 心臓 しんぞう shinzou tim

6. 胃 い i dạ dày

7. 大腸 だいちょう daichou : dạ dày

8. 小腸 しょうちょう shouchou : ruột non

9. 直腸 ちょくちょう chokuchou : Trực tràng

10. 後門 こうもん koumon : hậu môn