Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Tổng hành dinh Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: CLB Tình Nguyện Uhm.Vn (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Chủ đề: Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn (/showthread.php?tid=22769)Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - linhcvkt - 08-16-2012

Chiến dịch tình nguyện hè vẫn đang tiếp tục và đang diễn ra ở một số trường khác.
Cảm ơn Bạn Rùa đã tham gia và đóng góp tại trường Kiến An nhé.

[Image: uhmvn1.jpg]


Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - keoholo92 - 08-16-2012

Đừng cám ơn rùa nhé, rùa chỉ muốn nơi vùng quê cũng biết đến Uhm.vn


Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - biasaigon - 08-18-2012

Đâu,cái bằng khen đâu?
Gởi về cho Bia cầm miếng!
Đó là 1 động lực cũng như đóng góp thêm tinh thần cho các thành viên của uhm.vn hoạt động mạnh mẽ hơn!
Cảm ơn mọi người!!!!!Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - nganiit - 08-21-2012

chúc cho uhm.vn ngày càng mạnh hơn nữaGiấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - volamII - 12-04-2012

Cảm ơn Bạn Rùa đã tham gia và đóng góp tại trường Kiến An nhé.


Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - volamII - 12-04-2012

Cảm ơn Bạn Rùa đã tham gia và đóng góp tại trường Kiến An nhé.


Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - volamII - 12-04-2012

Re: Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn


Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - volamII - 12-04-2012

THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn


Giấy cảm tạ của trường THCS Kiến An gửi đến Uhm.Vn - saodoingoi - 12-10-2012

giấy cảm tạ nhìn hoành tráng nhỉ,cứ thế phát huy các bạn nhé