Chào cờ story - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Chào cờ story - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Vitamin C - Vitamin Cười (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Hình cười, độc đáo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=295)
+--- Chủ đề: Chào cờ story (/showthread.php?tid=31795)Chào cờ story - †ћïêη Ұếŧ - 03-27-2013

[Image: medium-93e0c04bf3614ab4a8f5d7eb3d1831c2-650.jpg]


Chào cờ story - nguyenthuy.ts - 08-05-2013

mình cũng từng chơi trò này


Chào cờ story - namtinh - 11-01-2013

quay trở về tuồi thơ!