Vào like dùm mình cái mấy bạn ơi! - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Vào like dùm mình cái mấy bạn ơi! - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thế Giới Blog (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+---- Diễn đàn: Facebook (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=235)
+---- Chủ đề: Vào like dùm mình cái mấy bạn ơi! (/showthread.php?tid=35544)Vào like dùm mình cái mấy bạn ơi! - prince.new01 - 06-01-2013

like dùm mình tấm hình dự thi nầy cái nha bạn! thanks bạn!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373087279459648&set=a.341243679310675.57519.340366636065046&type=1&theater

[Image: 575627_373087279459648_965172563_n.jpg]