Vấn đề cần lưu ý - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Vấn đề cần lưu ý - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Tổng hành dinh Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Góp ý - Trợ giúp kỹ thuật (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Chủ đề: Vấn đề cần lưu ý (/showthread.php?tid=4803)Vấn đề cần lưu ý - manhquynh_drt - 05-04-2011

Bài viết từ Thơ Ngây! www.ThoNgay.info
Forum mình ngày 1 đi vào nề nếp , nên manhquynh_drt xin góp í thế này , mọi người và BQT cho í kiến nha . Nếu được mọi người và BQT duyệt thì từ mai sẽ áp dụng

1. Từ ngày 5/5/2011 các topic nội quy mới và cũ sẽ được close lại , cái comment trong topic nội quy sẽ bị del vĩnh viễn . ( nếu có góp í hay thắc mắc gì về nội dung nội quy các bạn có thể pm trực tiếp mod box , Sup mod hoặc admin ) .

2. Nghiêm cấm các tình trạng Spam trong topic tuyển dụng . Trong topic tuyển dụng chỉ dành cho các mẩu đơn đăng kí của mem muốn đăng kí vào BQT . Ngoài nội dung trên , mọi comment khác coi như Spam .

3. BQt nên hạn chế việc đổi tên của thành viên , vì rất khó quản lí và sẽ gập nhiều khó khăn cho mem mới nếu muốn giúp đỡ . ( nếu ai muốn đởi tên phải lập topic thông báo lí do tên củ tên mới để BQT xét duyệt )