Trí thông minh của bác học Newton - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Trí thông minh của bác học Newton - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Văn hóa & Xã hội (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=319)
+---- Diễn đàn: Tâm lý học (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=367)
+---- Chủ đề: Trí thông minh của bác học Newton (/showthread.php?tid=7419)Trí thông minh của bác học Newton - Bá tước Dracula - 06-22-2011

Nhà Bác học Newton nuôi mèo.
Để cho mèo có lối thoát ra phòng, ông bảo người thợ đục 2 lổ tường. Lổ lớn cho cho mèo mẹ, lổ nhỏ cho mèo con.
Chiều đến, ông thấy người thợ chỉ đục một lổ lớn cho mèo mẹ.
Newton ngạc nhiên và hỏi sao chỉ đục một lổ. Người thợ trả lời:
-" Chỉ cần một lổ thôi. Mèo mẹ chui wa, mèo con chui theo!".