Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Báo cáo điểm danh tiếng cho linhcvktBáo cáo điểm danh tiếng cho linhcvkt
Tóm tắt
linhcvkt
(Posting Freak)

Số danh tiếng hiện có: 2

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 2
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 2 0 0
Tất cả thời gian 2 0 0
Lời bình luận
Beheounin95 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 12-03-2020, 07:07 AM
Đánh giá trao cho linhcvkt's bài viết trong Thời trang và các định nghĩa - thời trang việt

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
dienmattroi96 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 11-13-2020, 07:09 AM
Đánh giá trao cho linhcvkt's bài viết trong Vua Trần Nhân Tông

Tích cực (+1): [Không có bình luận]