viết : "qui định" hay là" quy định " | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN viết : "qui định" hay là" quy định "
Options

viết : "qui định" hay là" quy định " | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN