cần giúp đỡ ^^!  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
cần giúp đỡ ^^!
#1
giải PT sau:
√(x²+x+7)+√(x²+x+2)=√(2x²+3x+19)
X_X giúp dùm nhé
  Trả lời
#2
toán lớp mấy vậy
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
√(x²+x+7)+√(x²+x+2)=√(2x²+3x+19)
bình phương hai vế ta được
(x²+x+7) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)] + (x²+x+2)=√(2x²+3x+19)

=
(x²+x+7) + (x²+x+2) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)]= 2x²+3x+19

=

2x²+2x+9 + 2([√(x²+x+7).(x²+x+2)] = 2x²+3x+19
=
2√ (x^4+x^3+2x² + x^3 + x² + 2x + 7x²+ 7x+14) = x+10

=2√(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x+10

=4(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x² + 20x + 100

Rồi tới đây còn những số đơn giản, bạn tự làm tiếp nha
  Trả lời
#3
lucky7777777 Đã viết:toán lớp mấy vậy
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
√(x²+x+7)+√(x²+x+2)=√(2x²+3x+19)
bình phương hai vế ta được
(x²+x+7) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)] + (x²+x+2)=√(2x²+3x+19)

=
(x²+x+7) + (x²+x+2) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)]= 2x²+3x+19

=

2x²+2x+9 + 2([√(x²+x+7).(x²+x+2)] = 2x²+3x+19
=
2√ (x^4+x^3+2x² + x^3 + x² + 2x + 7x²+ 7x+14) = x+10

=2√(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x+10

=4(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x² + 20x + 100

Rồi tới đây còn những số đơn giản, bạn tự làm tiếp nha
rồi ngon nhân vào =)) làm sáng may chưa ra nó có nghiệm là số nguyên đâu mà phân tích thế =))
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách